NÁHRADNÉ PLNENIE - CHRÁNENÁ DIELŇA

Má vaša spoločnosť viac ako 20 zamestnancov?

V tom prípade máte povinnosť zamestnať 3.2% ťažko zdravotne postihnutých zamestnancov
z priemeru všetkých evidovaných zamestnancov za rok.
Avšak. ak zamestnávateť z rôznych príčin nedokáže zamestnávať zamestnancov s ťažko zdravotným postihnutím,
ostávajú mu len dve možnosti:
  • Zaplatiť povinné odvody za každého chýbajúceho ťažko zdravotne postihnutého zamestnanca;
  • Zadať zakázku chránenej dielni a tak si zabezpečiť náhradné plnenie. Týmto spôsobom
    získate služby, reklamné predmety alebo darčeky v hodnote 1064,29 € za každého chýbajúceho
    ťažko zdravotne postihnutého zamestnanca.
Reklamná agentúra LYNX sk, ako chránená dielňa, vám poskytuje svojou vlastnou vyrobou
naplnenie zakázky a možnosť si uplatniť 100% odpotočet odvodov.

Modelová situácia

Máte spoločnosť, ktorá má 20 zamestnancov, avšak nemôžete zamestnávať občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Z novely Zákona o službách zamestnanosti máte povinnosť zaplatiť odvody Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štrvťrok kalendérneho roka.
Pomocou našej kalkulačky môžete zistiť, že vo vašom prípade ste povinný zaplatiť odvody vo výške 1197 Eur
ALEBO môžete zadať chránenej dielni zakázku v hodnote aspoň 1064,29 Eur.
V prípade zadania zakázky chránenej dielni získate naše služby, reklamné predmety alebo darčeky
pre vašich zamestnancov na rozdiel od zaplatenia povinných odvodov, pri ktorom nezískate nič.
Reklamné agentúra LYNX sk, ako chránená dielňa, vám poskytuje svojou vlastnou výrobou
naplnenie zakázky a v tom prípade si môžete uptaniť 100% dopočet odvodov.
VÝPOČET NÁHRADNÉHO PLNENIA ZA ROK 2018

Priemerny počet zamestnancov za kalendárny rok

Počet ZŤP zamestnancov spoločnosti

Počet ZŤP zamestnancov vyžadovaný zo zákona

Povinné odvody za neplnenie podielu ZŤP zamestnancov:

Cena služieb alebo produktov, ktoré môžete získať namiesto platenia odvodov